Student internship

Mange studenter har et fag på universitetet som innebærer utplassering hos relevant bedrift for å opparbeide seg ferdigheter, knytte kontakter og gjøre teori i praksis. Famme kan tilby et internship til kandidater som er en god match for vår bedrift og det vi jobber med.